TzDG Home News All Topics Add A Link Forum FAQ
 
Products and Services
Tanzania Business Portal
Civil Society Database
Tanzania Project Database
Tanzania E-Women Net
News Clearing House
Tanzania IK Database
Tanzania gateway key topics
Agriculture and Livestock
Business & Finance
Education
Economic Development
E-Government
Environment
Gender Development
Government
Health
ICT For Development
Investment
Mining & Energy
Online Libraries
Science and Technology
SMEs
Tourism
Trade and Industry
tanzania facts


click to Add content to TzDGHome | Tanzania Development Gateway - Topics Contents

Page 11 of 11
151. Hotuba ya Waziri wa Elimu na Utamaduni Mhe. Joseph J. Mungai (MB) Kuhusu Makadirio ya Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2004/05
  Friday, July 09, 2004  by Admin
  Katika kutekeleza majukumu hayo Wizara inaongozwa na (a) Sheria ya Elimu Na. 25 ya 1978; (b) Sera ya Elimu na Mafunzo; (c) Sera ya Utamaduni; (d) Dira ya Maendeleo ya Tanzania 2025; (e) Mkakati wa Kupunguza Umaskini (MKU); na (f) Ilani ya Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2000 ya Chama Tawala cha CCM. Ili kuhakiki ubora wa elimu itolewayo katika shule zote nchini, Wizara huendesha ukaguzi wa shule na hutoa mitihani ya kitaifa ya Darasa la IV, VII; Vidato vya 2, 4 na 6 na mitihani ya Elimu ya Ualimu....
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

First Page | Previous Page |Next Page| Last Page

 

 

Tanzania Online Portal
Development Gateways
Parliamentary Online Information Systems
Tanzania National Website
 
Privacy Policy | Editorial Policy | About Us | Photo Gallery | Contact Us | Feedback
2002 - 2006 ŠTanzania Development Gateway, ALL Rights Reserved